Rektors hjørne

Følg oss på Facebook

  • Tema UB
  • Skolen - fasade
  • Fylkesmesterskap i automasjon
  • Ringsaker


Nyheter

Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen i går informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18 er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.

Badboy: Steroid

Badboy: Steroid

Annette Münch fortalte alle elevene i vg1 om boka Badboy: Steroid som hun har skrevet. Besøket var en del av den kulturelle skolesekken.

Viktig informasjon angående fredag 26.mai

Fredag 26. mai, dagen etter Kristihimmelfartsdag, er på skoleruten satt opp som elevfri dag. Samme dag er det satt opp forberedelsesdag eller eksamen i en del fag. Eksamensdager i sentralgitte eksamener er felles for hele landet, mens skoleruten vedtas på fylkesnivå.
Både forberedelsesdager og eksamen er obligatoriske, og overstyrer skoleruten.

Per-Øyvind Sandberg

Per-Øyvind Sandberg

Historiker og tidligere statsarkivar besøkte vg2 studiespesialisering for å fortelle om Forsvarets rolle i Norge fra 1600-tallet fram til 1814.


Alle artikler