Viktig informasjon angående fredag 26.mai


Viktig informasjon angående fredag 26.mai

Fredag 26. mai, dagen etter Kristihimmelfartsdag, er på skoleruten satt opp som elevfri dag. Samme dag er det satt opp forberedelsesdag eller eksamen i en del fag. Eksamensdager i sentralgitte eksamener er felles for hele landet, mens skoleruten vedtas på fylkesnivå.
Både forberedelsesdager og eksamen er obligatoriske, og overstyrer skoleruten.

Fag dette angår ved vår skole er:

MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen
MAT1013 Matematikk 1T 5t eksamen
REA3002 Biologi 2 5t eksamen
SAM3038 Psykologi 2 Forberedelsesdag
ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesdag
ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Forberedelsesdag

For komplett liste se oppslag på Udir