Velkommen til skolestart


Velkommen til skolestart

Sommeren er på hell og vi vil ønske dere velkommen til en spennende høst. Spesielt hyggelig er det å ønske nye elever velkommen til Ringsaker videregående skole. Håper ferien har svart til forventningene og at dere er klare for et nytt skoleår.  

Velkommen til skolestart

Første skoleuka handler mye om å bli bedre kjent med dere:

Finne ut - Hvem er du?

Hvilke mål og ambisjoner har du?

Hvilke interesser har du som kan knyttes til undervisningen?

Hvilke erfaringer har du som kan knyttes til undervisningen?

Og ikke minst – hvordan ønsker du at undervisningen skal legges opp?

Dette betyr at vi er opptatt av at du som elev setter dine egne mål, engasjerer deg – hovedansvaret for å lykkes ligger hos deg selv, fortrinnsvis i samarbeid med medelever, ansatte og foresatte.

Vi skal bidra med gode undervisningsplaner som skal ligge på It`s learning – der skal også tilbakemeldinger gis.

I året som kommer skal du tilegne deg mye kunnskap, utvikle ny kompetanse og gjøre mange nye erfaringer.  Og ikke minst - du skal utvikle deg som menneske.

Vårt verdidokument skal hjelpe oss å samhandle og holde fokuset. Alle vi som er her i dag, har fått muligheter til å delta og vårt budskap er både enkelt og krevende – grip mulighetene.

Lykke til med skoleåret.