VGO-dag


VGO-dag

Elever fra ungdomskoler i kommunen har vært på besøk for å få en introduksjon til de ulike studieretningene som tilbys i fylket. Denne dagen, sammen med utprøvingsdager, er viktig fram mot søkefristen 1. mars.

Gunnhild og ST

Studiespesialisering

Service og samferdsel

Service og samferdsel

Design og håndverk

Design og håndverk\Medieproduksjon

Elektrofag

Elektrofag

Helsefag

Helsefag

Laila og Lars Ottar

Introduksjon til videregående opplæring av rådgiver Laila og avdelingsleder Lars Ottar