Utdanningsprogram / Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Publisert 26.10.2011 14:24,
Sist oppdatert 02.05.2017 11:18

TIPbanner

 

 

Ønsker du en jobb som er variert og utfordrende?

Du velger denne studieretningen om du:

-er teknisk interessert og liker maskiner, motorer og kjøretøy av alle slag!

-vil ha en framtid med problemløsing og reparasjoner som innebærer kunnskap i maskinering, sveising, montering og styringsteknikk!

Vi bruker dataprogrammer til å lage arbeidstegninger, koblingsskjemaer og nødvendig dokumentasjon!

Har du praktisk sans, et godt håndlag og er nøyaktig kan du velge blant mellom 50 og 60 yrker ved å legge grunnlaget på TIP.

 

TIP
Vg1 Vg2 Vg3

Teknikk og industriell produksjon

Produksjons- og industriteknikk

Kulde

Automasjon

lærefag

lærefag

vg3 automasjon - Kopi

     
     

 

Tilbud på mekanisk avdeling:

 

 • Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon
 • Videregående trinn 2 (Vg2)  Produksjons- og industriteknikk
 • Kryssløp :           Automasjon
 • Kryssløp :           Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Videregående trinn 3 (Vg3)  Lærefag, eventuelt ut i bedrift som lærling

 

Intensjonen i læreplanen er at:
 • Læreplanen skal gi tydeligere mål for hva elevene skal kunne
 • Det skal legges mer vekt på tilpasset opplæring
 • Det skal gies større frihet til metoder og organisering av skolehverdagen

Programområde er en variert og praktisk rettet teknisk utdanning som danner grunnlag for arbeid i store og små industribedrifter, skip, installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på anleggsmaskiner.Yrkesvalgene og arbeidsmulighetene er mange og varierte. Utdanningsprogrammet kvalifiserer til 12 forskjellige videregående trinn 2 (Vg2) og ca 60 forskjellige yrker.
Hovedområder i programfaget er:

 • Produksjon og tekniske tjenester
  Dette utgjør hovedtyngden av opplæringen.
 • Dokumentasjonsarbeid
  Dette er i form av tegninger, skjemaer, prosedyrer og standarder.
 • Tekniske og industrielle arbeidsmiljø
  For videre valg på Vg2 og Vg3 er det viktig å kjenne til yrkenes og arbeidsmiljøenes særpreg.

 

Grunnleggende ferdigheter som opplæringen legger vekt på er:
 • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
 • Å kunne lese og forstå arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, manualer og standarder
 • Å kunne regne for å foreta beregninger knyttet til arbeidsprosessen
 • Å kunne bruke digitale verktøy som inngår i nesten alle arbeidsoppgaver

 

 Av utstyr kan nevnes:
 • Verktøymaskiner som dreibenker, fresemaskiner, bormaskiner, båndsag, mm
 • Digitale verktøy
 • Elektromekanisk utstyr/prøvestasjoner
 • PLS, programmerbare logiske styresystemer
 • Skjæremaskiner og moderne sveisemaskiner    

 

 Vg1 TIP består av: 

 

Programfag 17 t/uke

 • Sponfraskillende bearbeiding
 • Sammenføyningsmetoder
 • Elektroteknikk med elektriske styringer
 • Montering og reparasjonsteknikk
 • Teknisk tegning

 

Fellesfagene: 12 t/uke

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

 

Prosjekt til fordypning 6 t/uke  

 

Hvilke muligheter finnes etter fullført utdanning?

Bransjer som i hovedsak rekrutterer TIP, er blant annet elektromekanisk-, mekanisk-, olje-, prosess-, foredling og sveiseindustri. I hele tatt bedrifter med automatiserte industrielle produksjonsanlegg. Sjøfartsnæringen rekrutterer også personell fra dette faget.
Opplæringen skal dekke ulike krav som stilles til arbeid med montering og reparasjonsteknikk, elektriske industrielle anlegg og annen industri. Arbeidsoppgavene er varierte og dekker et stort faglig spekter. Teknologien gjør stadig framskritt. Bransjen trenger medarbeidere som kan tilegne seg faglig kompetanse, og som har kreativitet og skaperevne. Dette grunnlaget kan du, sammen med våre velkvalifiserte lærere, være med å utvikle til det beste for deg. 

 

Dette bør du merke deg:

Vi har utstyr og materiell som trengs for å gi deg en god start på en yrkeskarriere som du vil trives med. For å oppnå fag- eller svennebrev må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter. Skulle det være informasjon du mangler, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på avdelingen eller skolens ledelse.