Utdanningsprogram / Studiespesialisering / Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære

Publisert 21.11.2011 10:26,
Sist oppdatert 21.03.2014 08:17

 

Elev i arbeid

 

Presentasjon av programfaget
Teknologi og forskningslære

 

Kari Carstens 

 

 

Beskrivelse   

Hovedområdene i faget omfatter:

  •  Den unge ingeniøren; teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng
  •  Den unge forskeren; vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner
  •  Teknologi, naturvitenskap og samfunn; historisk utvikling og vurdering

I gruppa er det 24 elever fra Vg2. Til nå har elevene vært delt opp i 6 grupper med 4 elever på hver gruppe. Hele høsten har vi hatt prosjektbaserte gruppeoppgaver.   

Det første vi jobbet med var: ” Etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.” Dette hører hjemme under hovedområde teknologi, naturvitenskap og samfunn. Alle gruppene hadde det samme prosjektet som vi kalte ”CO2 på skoleveien”. Gruppene skulle lage en rapport der de drøftet etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider.   

De neste ukene jobbet vi med målet: ” Den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet.” Gruppene hadde forskjellige selvvalgte prosjekter denne gangen. Perioden skulle avsluttes med et framlegg fra hver gruppe. De teknologiske innretningene var: Kraftverk, Solceller, CD, IKT, Solfanger og Kompressor.

Teknologi og forskningslære

 I ukene fram mot jul jobbet vi med mange mål samtidig, alle målene som hører hjemme under hovedområdet den unge ingeniøren. Elevene planlegger og bygger en konstruksjon, bruker tredimensjonale tegninger, bruker forskjellige materialer, bruker sensorer og styringssystemer samt dokumenterer og vurderer konstruksjoner. 

Gruppene har forskjellige selvvalgte prosjekter. Vi har valgt å samarbeide med 3AUA. Det fungerer slik at en eller to av elevene i 3AUA er mentorer eller veiledere for hver sin gruppe fra 2TOFX. 

Perioden skal avsluttes med en demonstrasjon av en konstruksjon. Konstruksjonene som er under utvikling er strømgenerator, radiostyrt grasklipper, vekkerklokke, elektronisk dart-blink, potetkanon og kontorstol. 

Vurdering

Å bygge en konstruksjon er morsomt. I det å ha framlegg for andre er det mye læring, for da må gruppa som legger fram kunne beskrive, forklare og drøfte overfor de andre gruppene noe de andre ikke kan så mye om.  

 
Tiltak

Etter nyttår og fram til vinterferien skal vi holde på med målene som hører inn under den unge forskeren. Da skal elevene få velge en individuell oppgave de vil gjøre innen målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet. Mellom vinterferien og påskeferien skal elevene ha en gruppeoppgave hvor de gjør rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning. Etter påske skal vi prøve å ha noen bedriftsbesøk slik at elevene etterpå kan beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger. De skal også kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon.