Utdanningsprogram / Studiespesialisering

Studiespesialisering

Publisert 21.10.2011 14:34,
Sist oppdatert 29.10.2014 08:18

Avd. Brumunddal

Dette er utdanningsprogrammet for deg som vil være best mulig forberedt til videre studier ved høgskole eller universitet, eller ønsker å holde ”alle dører åpne”. Du går et treårig løp: VG1, VG2 og VG3, og fullført og bestått eksamen gir generell studiekompetanse.

 

Utdanningsprogrammene er bygd opp av fellesfag (obligatorisk for alle) og valgfrie programfag som du selv velger. På VG1 er det nesten bare fellesfag, og disse er: Norsk, kroppsøving, 2.fremmedspråk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnskunnskap og geografi. På VG2 er norsk, historie, matematikk, 2. fremmedspråk og kroppsøving fellesfag, på VG3 er fellesfagene historie, religion, norsk og kroppsøving.

I løpet av våren på vg1 skal du velge programområde og programfag. Som programområder (10t pr. uke) tilbyr vi realfag, samfunnsfag, språkfag og økonomi, samt formgivingsfag.
Som valgfrie programfag (5t pr.uke) kan du velge å styrke eget programområde, eller velge programfag fra de andre områdene.

 

Realfag: Matematikk R og S, fysikk, kjemi, biologi, (alle 5 timersfag) og tretimersfaget Teknologi og forskningslære X

 

Samfunnsfag med økonomi og språkfag: Sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, historie og filosofi, politikk og menneskerettigheter, rettslære, markedsføring og ledelse, økonomi og ledelse, samfunnsøkonomi, økonomistyring, engelsk (flere varianter), tysk, fransk, spansk.

 

Formgivingsfag.
Med valgfagene trykk og foto, design og arkitektur, visuelle kunstfag.

Skolen kan tilby ulike kombinasjoner av programfag innenfor språkfagene, realfagene, samfunnsfagene med økonomi og formgivingsfag. Som valgfrie programfag kan vi også tilby fagkombinasjoner på tvers av de forskjellige programområdene.

Formgivning. Elever.

 

 

Hvorfor velge studieforberende utdanningsprogram ved Ringsaker videregående skole?
Skolen har i større grad enn de fleste andre allmennfagskoler tatt nye undervisningsmåter i bruk. På fylkesplan er vi i front med PC-basert undervisning. Etter oppstart i 2002 har vi nå PC-undervisning på alle trinn. Vi har trinnvise prosjekter i norsk med oppløsning av faste grupper og flere valgmuligheter for elevene. Samarbeidslæring brukes for å variere undervisningen. Og sist, men ikke minst: Elevene trives her! Skolen vår er kjent for et godt miljø både blant elever og lærere.