Utdanningsprogram / OASEN

OASEN

Publisert 28.11.2011 14:19,
Sist oppdatert 15.12.2011 10:18

OASEN er et opplæringstilbud for deg som ikke har skoleplass der du kan:

 • Velge programområde og å følge et eller flere av felles-eller programfagene.
 • Fullføre og-eller forbedre påbegynt videregående opplæring

 

Målsetting:
 • Opparbeide motivasjon og trygghet 
 • Få positive mestringsopplevelser
 • Utvikle sosial kompetanse
 • Få kjennskap til ulike programområder

 

 Hva skal vi gjøre:
 • Ha felles frokost
 • Morgenmøte
  • lese dagens aviser
  • dagens innhold
 • Lage egen studieplan – individuell
 • Studiebesøk til bedrifter i nærmiljøet
 • Opplæring individuelt eller i klasse
 • Fysisk aktivitet
 • Lære PC-bruk
 • Tett individuell opplæring

Det er plass for inntil 15 elever der du får tilbud om ett år.