Utdanningsprogram / Helse- og oppvekstfag / Vg3 Apotektekniker

Vg3 Apotektekniker

Publisert 30.11.2011 12:33,
Sist oppdatert 02.05.2017 11:13

Elevene som velger dette tilbudet etter Vg2 helseservicefag får et interessant og mangfoldig skoleår. Ved slutten av skoleåret skal du kunne utføre apotekteknikerens mange og varierte arbeidsoppgaver. Det innebærer blant annet å ekspedere og veilede kunder, ta imot og bestille varer, gjøre kontorarbeid og assistere farmasøytene i produksjonsarbeid. Undervisningen veksler mellom teori og praktiske øvelser. I tillegg har elevene praksis på apotek deler av skoleåret. Når du har fullført og bestått Vg3 apotektekniker, oppnår du yrkeskompetanse med tittelen Apotektekniker. 

 

Helse- og oppvekstfag
Vg1 Vg2 Vg3

Helse- og oppvekstfag

     
   

Teksten er utarbeidet av elever i 3 ATA, skoleåret 2010/2011

Apotektekniker

Hvorfor bli apotektekniker?
 • Spennende og variert jobb
 • Ingen dag er lik
 • Viktig jobb for samfunnet
 • Kort vei til arbeidslivet
 • Daglig utfordringer
 • Mange arbeidsplasser
Apotekteknikerens arbeidsoppgaver:
 • Ekspedisjon av legemidler
 • Veilede om trygg og riktig legemiddelbruk
 • Informere om behandling og forebygging av lidelser
 • Ansvar for varehåndtering, regnskap, IKT og markedsføring.
 • Laboratoriearbeid

 

Personlige egenskaper:
 • Interesse for legemidler
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget
 • og andres arbeid
 • Jobbe selvstendig og samarbeide
 • Interesse for jobbing med andre
 • Yte god service til kundene

 

Legemidler

 

Andre arbeidsgrupper på apoteket er Reseptar -farmasøyt og Provisor-farmasøyt.

 

Apoteket drives av følgende kjeder:

Apotek 1: 2500 ansatte og har 240 apotek rundt omkring i Norge.

Ditt Apotek: et kjedesamarbeid for frittstående apotek.

Vitus apotek: 170 apotek og 1500 ansatte

Boots apotek: 3000 apotek og mer en 10000 ansatte i 15 land

 

Undervisning og arbeidsmetoder:

Forelesning og mappemetode: Læreren legger frem viktig stoff fra nye kapitler på tavlen eller overhead. Mappemetoden: vi har 2 dager i uka hvor vi arbeider med mappeoppgaver. Disse dagene styrer vi selv og jobber selvstendig. Vi får temaer, finner mål i læreplanen, leter oss frem og finner svar på målene. Mappemetoden innebærer at vi har eget opplegg for tentamen og eksamen.

Utplassering: Vi er utplassert på hvert vårt apotek en til todager i uka, hele året.

Gruppearbeid: Vi jobber sammen i grupper med forskjellige temaer, og har temadager med besøk fra ulike leverandører.

Farmapro: Vi bruker skole pc`en og jobber med farmapro. Her lærer vi å behandle resepter.

Lærebøker: Vi har tre lærebøker i programfag: Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse. Kroppsøving har egen lærebok.

 

Miljøet i klassen

Vi har et godt innredet klasserom som er i tråd med alt vi må igjennom i løpet av skoleåret. Vi har både teoretisk og praktisk undervisning, der vi kan øve oss på ulike arbeidsoppgaver.

 

Skranke