Utdanningsprogram / Helse- og oppvekstfag / Vg2 Helseservicefag

Vg2 Helseservicefag

Publisert 23.04.2014 13:35,
Sist oppdatert 02.05.2017 11:12

Dette er et Vg2-tilbud som danner grunnlaget for yrkene apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær på Vg3. Disse yrkene har ikke krav om læretid og er korteste vei til jobb innen helse- og oppvekstfagene. Helseservicefag er et spennende tilbud der vi vektlegger service, etikk og profesjonell kundebehandling. Evnen til å kunne kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner er det svært viktig å kunne utføre i helseserviceyrkene. Helseservicemedarbeideren må i tillegg kunne jobbe selvstendig og være effektiv og ryddig i en hektisk hverdag. Digitale ferdigheter er viktige i dette utdanningsløpet. Temaene hygiene, livsstil og helse, kosthold og grunnleggende sykdomsforståelse, samt helse- miljø og sikkerhetsarbeid er også en viktig del av utdanningen.

Helse- og oppvekstfag
Vg1 Vg2 Vg3

Helse- og oppvekstfag