Utdanningsprogram / Helse- og oppvekstfag / Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Publisert 23.04.2014 13:35,
Sist oppdatert 02.05.2017 11:10

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker.  Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og være villig til å ta ansvar. Det er også viktig at du både kan samarbeide med andre og arbeide selvstendig.

Opplæringen i faget skal utvikle evnene dine til å møte mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn.  Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskaper om ulike sykdommer, skader og lidelser samt sette i gang forebyggende eller behandlende tiltak.  Helsefagarbeideren skal også inneha gode kunnskaper om hva som skaper livskvalitet for brukeren.

Helse- og oppvekstfag
Vg1 Vg2 Vg3

Helse- og oppvekstfag