Utdanningsprogram / Finn din vei

Finn din vei

Publisert 28.11.2011 14:17,
Sist oppdatert 24.09.2014 10:34

  Et tilbud for deg:

 • Som har ungdomsrett og er mellom 15 og 21 år
 • Som ikke går på skole eller har jobb
 • Som vil bli noe, men som er usikker på veien

Finn din vei holder til i egne lokaler i Bakkehaugvegen 16. Her ligger vi for oss selv, men samtidig nært nok hovedskolen til at vi kan nyte godt av dens servicetilbud.

 

Hva er Finn din vei

Målene med et år på Finn din vei kan være høyst forskjellig, men «det å finne en vei» videre i livet vil være helt sentralt. Finn din vei passer deg som har et ønske
om å:

 • Prøve seg ute i arbeidslivet med generell arbeidslivstrening.
 • Bli kjent med de mulighetene som finnes i forhold til videregående opplæring.
 • Forberede til videre skolegang eller arbeid.
 • Ønske om å generelt styrke seg i fagene matematikk og norsk.
 • Ønske om å prøve seg i praktisk rettet arbeid på skolen, gjennom  forenklet elevbedrift, der vi produserer bestemte produkter for salg i nærmiljøet.
 • Fysisk aktivitet.
 • Ønske om opplæring i lita gruppe med tett oppfølging og voksenkontakt.
 • Få øvelse i samarbeidsferdigheter og sosial kompetanse.
 • Felles måltider.

 

Finn din vei arbeider for å styrke elevene innen sosial kompetanse med tanke på hva som kreves for å være arbeidstaker og/eller elev i den videregående skole.

Inntaket skjer via Oppfølgingstjenesten i samarbeid med skolen.

 

Finn din vei -  Tlf: 62 34 65 22.   Mobil:90 24 74 37

OT i Ringsaker – Sjur Alhaug - Telefon 414 74 914.