Studiespesialisering med breddeidrett


Studiespesialisering med breddeidrett

Programfaget breddeidrett gir mulighet for 5 timer variert aktivitet i uka for elever på studiespesialisering.

Studiespesialisering med breddeidrett

Er du glad i variert fysisk aktivitet og ønsker å gå studiespesialisering? Da er studiespesialisering med breddeidrett på Ringsaker VGS en mulighet for deg. Breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker mer fysisk aktivitet og trening inn i skolehverdagen. Faget gir deg mulighet til å tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i et bredt utvalg idretter og aktiviteter. 

Programfaget breddeidrett gir mulighet for 5 timer variert aktivitet i uka for elever på studiespesialisering. Faget vil bestå av hovedområdene idrettsaktivitet, basistrening og fysisk aktivitet og helse. Med idrettshall, nytt spinningrom, styrkerom og et godt utstyrt flerbruksrom gir lokalene gode rammer for variert trening. 

Gymrom

Spinningsal

Frivekter

Gymrom

Styrketrening