Sittedanskurs


Sittedanskurs

Vg1 helse- og oppvekstfag fikk i dag besøk fra Seniordans Norge for å lære seg å stimulere eldre til fysisk aktivitet gjennom dans.

Sittedanskurs

(denne teksten er skrevet av elever fra vg1 helse- og oppvekstfag)

Vi fikk besøk av to fra seniordans Norge som hadde et sittedanskurs med oss. Vi synes kurset var veldig morsomt og lærerikt. Det er veldig fint å ta med seg erfaringene videre hvis man for eksempel skal ut i praksis på sykehjem. Det kan være lurt å ha denne erfaringen sånn at vi kan stimulere eldre til fysisk aktivitet og en god opplevelse. Vi tror sittedans er positivt for både den fysiske og psykiske helsa til de eldre. Sittedans skaper humor og glede i hverdagen.

Sittedans Seniordans Norge

Sittedans Seniordans Norge

Sittedans Seniordans Norge

Linedance Seniordans Norge