Servicetilbud / Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Publisert 26.10.2011 14:25,
Sist oppdatert 28.11.2017 12:54

Helsesøstrene er tilstede på skolen mandag- fredag kl 08.30 – 15.00.

Helsesøster kan være en samtalepartner ved problemer av fysisk eller psykisk karakter som virker inn på skolesituasjonen. Helsesøster kan også bidra med prevensjonsveiledning og svare på spørsmål knyttet opp mot seksuell helse.

Alle elever kan selv ta kontakt ved behov! Vi holder til i nybygget, ved siden av rådgiver sitt kontor.

Helsesøster:

Ingeborg N. Larsen, mob 90815604, e-post 

Hilde Bolstad, mob: 91394369, e-post

Velkommen innom for en prat!

Helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjenesten vil ha nært samarbeid med Helsestasjonen for ungdom. Denne tjenesten har lokaler i 2. etasje på Mølla Storsenter. Tlf. 62335480.

Åpen konsultasjonstid med helsesøster onsdager kl. 13-17, og lege onsdager kl. 14.00-16.00. Dette er et gratis tilbud til ungdom 13–20 år.

I åpen trefftid er det ikke behov for timeavtale. Avtaler kan også gjøres andre dager, ta da kontakt på ovennevnte telefonnummer.

Ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.