Servicetilbud / Rådgivere

Rådgivere

Publisert 26.10.2011 14:27,
Sist oppdatert 06.01.2017 09:42

Du kan gå til rådgiver hvis du trenger assistanse ved:

 • Valg av yrke
 • Søknad om videre skolegang
 • Søknad om lån og stipend

 Rådgiver kan du dessuten kontakte hvis du eksempelvis har problemer som:

 • At du mistrives
 • At du er skoletrøtt eller deprimert
 • At du sliter tungt med ett eller flere fag

 Skolens rådgivere er: 

 

Navn

Telefon

E-post    

Anstein Gimse

46 95 39 04

anstein.gimse@hedmark.org

Ivan Malesevic

41 37 76 63

ivan.malesevic@hedmark.org

Laila Jensbak Nysæter

93 64 67 84

laila.jensbak.nysaeter@hedmark.org 

 

 

Ivan Malesevic

 • Service og samferdsel VG1
 • Salg, service og sikkerhet VG2
 • Påbygning VG3 og VG4
 • Studiespesialisering VG3

Anstein Gimse

 • Teknikk og industriell produksjon Vg1
 • Industriteknologi
 • Elektrofag VG1
 • Elenergi VG2
 • Automatisering VG2
 • Automatiseringsfaget VG3
 • Kulde- og varmepumpeteknikk VG2
 • Studiespesialisering VG1

Laila Jensbak Nysæter

 • Apotekteknikk VG3
 • Helse- og oppvekstfag VG1
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2
 • Helseservicefag VG2
 • Helsearbeiderfag VG2
 • OASEN
 • Tilrettelagt VG1
 • Bygg- og anleggsteknikk VG1
 • Byggteknikk VG2
 • Klima-, energi- og miljøteknikk vg2
 • Studiespesialisering VG2
 • Finn din vei

 

Rådgiverne har som oppgave å veilede elevene ved valg av utdanningsprogram, programområder og programfag og hvilke yrker disse kan gi. Rådigvere kan også gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter, samarbeide med elevenes foresatte, helsetjenesten, PP-tjenesten m.m. Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene og forhold i hjemmene, om sykdoms¬bilde eller andre spørsmål av privat karakter. Hvis rådgiverne finner at en elev er tjent med at informasjon bringes videre, kan de gjøre dette bare hvis det foreligger tillatelse fra eleven og evt. foresatte. 

Rådgivingstimer bør bestilles på forhånd. Før du går inn til rådgivingstime, må du be om fri hos faglærer og vise melding fra rådgiver. Korte besøk hos rådgiver (henting av søknadsskjemaer o.l.) bør finne sted i fritimer eller friminutter.

 Rådgiverne treffes på rådgiverkontoret etter oppsatte kontortider. Kontortiden er oppslått på døren til hver enkelt. Den enkleste måten å avtale rådgivertime på er å sende en e-post til "din" rådgiver.     

laila.jensbak.nysaeter@hedmark.org