Servicetilbud / Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten

Publisert 26.10.2011 14:27,
Sist oppdatert 19.09.2017 12:38

Her ved skolen har vi en Oppfølgingstjeneste som arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Dette er en lovpålagt tjeneste for deg som avbryter opplæringen før den er ferdig, men også for deg som ikke har søkt eller tatt i mot opplæringsplass, som ikke har fast arbeid, eller har tapt opplæringsretten.

 

Målet er at Oppfølgingstjenesten skal veilede til alternative tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting, som f eks tilbud om kurs eller arbeidspraksis gjennom NAV. 

 

Oppfølgingstjenesten samarbeider med rådgiverne på skolen og andre som NAV Ringsaker arbeid, PPT, skolehelsetjenesten, det kommunale barnevern og sosialtjenesten, men også statlige instanser som har et ansvar for ungdom.

 

 Derfor finnes det
  • noen å kontakte
  • noen å snakke med
  • noen å spørre
  • noen å be om råd og veiledning
  • noen som er forpliktet til å hjelpe nettopp deg

 

Du kan selvsagt ta kontakt med Oppfølgingstjenesten på egen hånd, og har
du spørsmål så ta kontakt med: 

Sjur J. Alhaug, mobil 414 74 914
eller e-post: sjur.alhaug@hedmark.org  

som er OT-veileder i Ringsaker. Han har sitt kontor på Ringsaker videregående skole, som har besøksadressen Skolevegen 16, 2380 BRUMUNDDAL

Les mer:

Oppfølgingstjenesten på fylkeskommunens nettsider
Lovforskrift om tjenesten på Lovdata