Prosjekter / SKUP

SKUP

Publisert 20.09.2017 08:18,
Sist oppdatert 03.10.2017 14:45

SKUP på Ringsaker videregående skole

SKUP står for skolebasert kompetanseutviklingsprogram. At kompetanseutvikling foregår skolebasert innebærer at hele det pedagogiske personalet, samt ledelsen, jobber sammen - på arbeidsplassen -  for å utvikle god praksis i fellesskap. Det er Vurdering for læring som er satsingsområdet vårt, og i tillegg til å jobbe internt på skolen, deltar vi i et nettverk med fem andre videregående skoler i Hedmark. Målet vårt er å få en best mulig vurderingspraksis, der flest mulig elever får god underveisvurdering, opplever god faglig utvikling og når sitt potensiale.

Arbeidet med SKUP/vurdering for læring begynte i vår, og vil være gjennomgående hele dette skoleåret. Vi jobber både felles i hele personalet, på seksjoner og ikke minst er det viktig å nå ut til klasserommet ved aktivt å prøve ut variert og god undervisnings- og vurderingspraksis. 

SKUP