Prosjekter / RULF

RULF

Publisert 27.10.2011 09:53,
Sist oppdatert 15.12.2011 11:16
Hovedmålet med prosjekt RULF er å forebygge frafall og stryk gjennom en styrket personlig kontakt mellom foresatte, elever og skole. Metoden var prøveprosjekt i forrige skoleår, og nå kjøres den i samtlige VG1 og VG2-klasser.

RULF

Bakgrunnen for prosjekt RULF er forskningsrapporten NIFU - Bortvalg og kompetanse, utført av NIFU (norsk institutt for studier av forskning og utdanning). Over en periode på fem år fulgte studien nærmere ti tusen elever på vei inn i, gjennom og ut av videregående skole. Forskningsrapporten pekte på tiltak som kunne bidra til å øke antall elever med fullført og bestått, og minske fraværet. Den pekte også på behov for å utvikle systemer for å fange opp elever som er i faresonen for drop out.

 

Foreslåtte tiltak:
  • Bruke kunnskapen (ikke blanke ark)
  • Skolehistorien (fra elev/foresatte og annen dokumentasjon)
  • Karakterer fra u-skolen (automatisk overført)
  • Gode relasjoner ungdom – foresatte – lærer

 

Prosjektleder Rolf Helseth og rektor Knut Dieseth fant et sentralt punkt de ville fokusere på: Skolen må få mer kunnskap om hver enkelt elev allerede fra dag én, for bedre å kunne forstå og utnytte den enkeltes potensiale.

 

Sentrale grep i RULF (Ressurs = Ungdom + Lærer + Foresatte):
  • Samtalemøter med hver elev og dens foresatte i løpet av de to første skoleukene.
  • Lærere som ringer foresatte ved fravær, dersom de foresatte ikke selv har varslet.
  • Kontrakter signert både lærer, elev og foresatt – med konkrete mål for skoleåret.

Alle foresatte og elever i førsteklassene blir nå invitert til samtale med kontaktlærer, og hvert møte avrundes med en signert målsettingsavtale for det første skoleåret. 300 slike møter ble avholdt sist høst. Rutiner ved fravær er også endret. Foresatte skal melde inn fravær samme dag, og hvis det ikke skjer er det lærerens ansvar å ta kontakt.

RULF

Ringsakers SLT-koordinator Mette Erika Harviken og lærer/masterstudent Tonje Flem Solgaard har fulgt prosjektet tett. Mette i rollen som kriminalitetsforebyggende koordinator, mens Tonje har kartlagt utbytte av prosjektet. Resultatet foreligger nå i en masteroppgave ved Høgskolen i Gjøvik. 

Her kan du lese hele masteroppgaven:  Masteroppgave Tonje Flem Solgaard

Les lengre artikkel om prosjekt RULF på nettsidene til
Det kriminalforebyggende råd (KRÅD)

Alle foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KRÅD