Prosjekter

Prosjekter

Publisert 27.10.2011 09:51,
Sist oppdatert 03.05.2017 12:22

 

Prosjekt RULF 

Hovedmålet med prosjekt RULF er å forebygge frafall og stryk gjennom en styrket personlig kontakt mellom foresatte, elever og skole. Metoden var prøveprosjekt i forrige skoleår, og nå kjøres den i samtlige VG1 og VG2-klasser.

  

Folkehelse 

Folkehelsegruppa ved Ringsaker videregående skole går flere år tilbake. Vi startet opp med et ”Vannprosjekt” våren 2003. Målet var å øke elevenes (og de ansattes?) forbruk av vann, på bekostning av brus og søte drikker!