Prosjekter

Prosjekter

Publisert 27.10.2011 09:51,
Sist oppdatert 12.09.2017 12:15

 

  
Folkehelse 

Folkehelsegruppa ved Ringsaker videregående skole går flere år tilbake. Vi startet opp med et ”Vannprosjekt” våren 2003. Målet var å øke elevenes (og de ansattes?) forbruk av vann, på bekostning av brus og søte drikker!