Per-Øyvind Sandberg


Per-Øyvind Sandberg

Historiker og tidligere statsarkivar besøkte vg2 studiespesialisering for å fortelle om Forsvarets rolle i Norge fra 1600-tallet fram til 1814.

Per Øyvind Sandberg

Per-Øyvind startet med å sette et historisk perspektiv på Norges plassering i verdensbildet fra tidlig 1600-tall, om globaliseringsøkonomi, handel og impulser utenfra. Ved å se på vår egen historie kan vi forstå mange av konfliktene som skjer i verden i dag.

Per Øyvind Sandberg