Pavlovs tispe


Pavlovs tispe

Elevene i vg2 studiespesialisering har hatt besøk av Camara Joof med teaterstykket Pavlovs tispe. Denne forestillingen er en del av den kulturelle skolesekken.

Pavlovs tispe

Camara har laget en forestilling som handler om opplevelser i hennes eget liv, om språk og identitet.

Camara Joof

Teaterstykker består av monologer, sanger og en enkel dansekoreografi. 

Camara Joof

Elevene fikk ta del i en personlig reise. 

Camara Joof

Avslutningsvis ble det muligheter for å stille spørsmål. Camara oppfordret elevene til å bruke kildekritikk på det hun har sagt og fremført, og oppklarte noen usannheter i stykket. Det meste er selvopplevd.

Her kan du lese mer om forestillingen: http://hedmark.ksys.no/produksjon/85930