Om skolen / Timeplan / Kontaktlærere

Kontaktlærere

Publisert 16.09.2013 10:31,
Sist oppdatert 15.08.2017 15:46

Fra startsiden kan du å søke opp kontaktinformasjon i høyre felt.

Langnes, Terje Roos 1BAA LANT
Danielsberg, Bjørn Erik 1BAB DANB
Hummelnesset, Even Godager 1EFA HUME
Oppegård, Karl Otto 1EFB OPKA
Løberg, Heidi 1HEA LØBH
Elvenes, Kristine K. 1HEB ELVK
Melleby, Hilde 1HEC MELH
Simensen, Gunn Merete Eikeberg 1HEC SIGU
Skogen, Else Gaukerud 1HED SKEL
     
Westvang, Rut-Hilde 1HEE WERU
Schjønsby, Helle M 1HEG SCHH
Styren, Christian 1SEA STYC
Holck, Siw-Aina 1STA HOLS
Tangen, Jorunn 1STA TANJ
Borg, Merete 1STB BORM
Grindheim, Ellen Amanda 1STB GRIE
Enemo, Gunhild 1STC ENEG
Kvitrud, Rune 1TIA KVIR
Pedersen, Atle Henning 1TIB PEAT
Austeng, Hans 1TIC AUSH
Fjellstad, Håvard 2AUA FJHÅ
Jonsson, Susanne Gunvor 2BAA JONS
Tangnes, Øystein 2BTA TANØ
Lodgaard, Vegard 2ELA LODV
Solgaard, Tonje F. 2HAA SOLT
Nicolaisen, Trine 2HAB NICT
Bratheim, Trine Brønn 2HEA BRTR
Jensen, Erik Dag 2KEA JENE
Bergersen, Thomas 2KVA BERT
Hansen, Nils Godager 2PIA HANI
Lysholm, Hege 2SSA LYHE
Olsen, Ingunn Oline 2STA OLSI
Bryhni, Anne Line 2STB BRYA
Nordnes, Elin 2STB NOEL
Bentdal, Mari Ann 2STC BEMA
Teigen, Joakim 2STC TEJO
Risvik, Siv Anne 3ATA RISS
Røste, Karl Einar 3AUA RØSK
Oppegård, Thor August 3PBA OPTA
Westad, Christian 3PBB WESC
Solberg, Turid Paulsrud 3STA SOTU
Lyngby, Hanne Børkesveen 3STB LYHA
Kråbøl, Torunn 3STC KRÅT
Gjørslie, Anders 3STD GJØA