Om skolen / Timeplan / Fagkoder

Fagkoder

Publisert 28.08.2013 13:18,
Sist oppdatert 28.08.2013 13:23

 

For å søke etter fagruppe trykk Ctrl+F for å få opp søkefeltet i nettleseren.

 

Faggruppe Beskrivelse
1MAP3-1ATT Matematikk 1P-Y
1TEB5-1BAA Tegning og bransjelære
1PB12-1BAA Produksjon
1PRF6-1BAA Prosjekt til fordypning
1ENG3-1BAAB Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1NOR2-1BAAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1NORY-1BAAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1MAP3-1BAAB Matematikk 1P-Y
1NAT2-1BAAB Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1KØ2-1BAAB Kroppsøving, Vg1
1TEB5-1BAB Tegning og bransjelære
1PB12-1BAB Produksjon
1PRF6-1BAB Prosjekt til fordypning
1ELE5-1EFA Elenergisystemer
1DOE7-1EFA Data- og elektronikksystemer
1AUS5-1EFA Automatiseringssystemer
1PRF6-1EFA Prosjekt til fordypning
1NAT2-1EFAB Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1MAP3-1EFAB Matematikk 1P-Y
1NORY-1EFAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1NOR2-1EFAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1ENG3-1EFAB Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1KØ2-1EFAB Kroppsøving, Vg1
1ELE5-1EFB Elenergisystemer
1DOE7-1EFB Data- og elektronikksystemer
1AUS5-1EFB Automatiseringssystemer
1PRF6-1EFB Prosjekt til fordypning
1KOS5-1HEA Kommunikasjon og samhandling
1YRK5-1HEA Yrkesutøvelse
1HFA7-1HEA Helsefremmende arbeid
1PRF6-1HEA Prosjekt til fordypning
1NORY-1HEAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1ENG3-1HEAB Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1NOR2-1HEAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1KØ2-1HEAB Kroppsøving, Vg1
1MAP3-1HEAB Matematikk 1P-Y
1NAT2-1HEAB Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1YRK5-1HEB Yrkesutøvelse
1KOS5-1HEB Kommunikasjon og samhandling
1HFA7-1HEB Helsefremmende arbeid
1PRF6-1HEB Prosjekt til fordypning
1KOS5-1HEC Kommunikasjon og samhandling
1YRK5-1HEC Yrkesutøvelse
1HFA7-1HEC Helsefremmende arbeid
1PRF6-1HEC Prosjekt til fordypning
1MAP3-1HECD Matematikk 1P-Y
1KØ2-1HECD Kroppsøving, Vg1
1NAT2-1HECD Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1ENG3-1HECD Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1NORY-1HECD Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1NOR2-1HECD Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1YRK5-1HED Yrkesutøvelse
1HFA7-1HED Helsefremmende arbeid
1KOS5-1HED Kommunikasjon og samhandling
1PRF6-1HED Prosjekt til fordypning
1KSE5-1SEA Kommunikasjon og service
1DOO6-1SEA Drift og oppfølging
1PLL6-1SEA Planlegging
1PRF6-1SEA Prosjekt til fordypning
1MAP3-1SEAB Matematikk 1P-Y
1KØ2-1SEAB Kroppsøving, Vg1
1ENG3-1SEAB Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1NORY-1SEAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1NOR2-1SEAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1NAT2-1SEAB Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1DOO6-1SEB Drift og oppfølging
1KSE5-1SEB Kommunikasjon og service
1PLL6-1SEB Planlegging
1PRF6-1SEB Prosjekt til fordypning
1NORM-1STA Norsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
1NOR4-1STA Norsk hovedmål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1SAM3-1STA Samfunnsfag
1NORS-1STA Norsk sidemål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1GEO2-1STA Geografi
1ENG5-1STA Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1NAT5-1STA Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1KØ2-1STA Kroppsøving, Vg1
1NORS-1STB Norsk sidemål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1NORM-1STB Norsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
1NOR4-1STB Norsk hovedmål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1ENG5-1STB Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1GEO2-1STB Geografi
1KØ2-1STB Kroppsøving, Vg1
1SAM3-1STB Samfunnsfag
1NAT5-1STB Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1NORM-1STC Norsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
1NOR4-1STC Norsk hovedmål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1SAM3-1STC Samfunnsfag
1GEO2-1STC Geografi
1NORS-1STC Norsk sidemål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1ENG5-1STC Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1KØ2-1STC Kroppsøving, Vg1
1NAT5-1STC Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1GEO2-1STD Geografi
1SAM3-1STD Samfunnsfag
1ENG5-1STDF Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1NORS-1STDF Norsk sidemål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1NORM-1STDF Norsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
1NOR4-1STDF Norsk hovedmål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1NAT5-1STDF Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
1KØ2-1STDF Kroppsøving, Vg1
1VIK5-1STF Visuelle kunstfag 1
1DOA5-1STF Design og arkitektur 1
1TY14-1ST01 Tysk I + II 1. år
1TY24-1ST02 Tysk II - vg1
1SP24-1ST03 Spansk II - vg1
1FR24-1ST04 Fransk II - vg1
1SP24-1ST06 Spansk II - vg1
1MAT5-1ST11 Matematikk Vg1T
1MAT5-1ST12 Matematikk Vg1T
1MAP5-1ST13 Matematikk Vg1P
1MAP5-1ST15 Matematikk Vg1P
1MAP5-1ST16 Matematikk Vg1P
1PRO7-1TIA Produksjon
1TTJ5-1TIA Tekniske tjenester
1DOK5-1TIA Dokumentasjon og kvalitet
1PRF6-1TIA Prosjekt til fordypning
1NOR2-1TIAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1NORY-1TIAB Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1ENG3-1TIAB Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1KØ2-1TIAB Kroppsøving, Vg1
1MAP3-1TIAB Matematikk 1P-Y
1NAT2-1TIAB Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1TTJ5-1TIB Tekniske tjenester
1DOK5-1TIB Dokumentasjon og kvalitet
1PRO7-1TIB Produksjon
1PRF6-1TIB Prosjekt til fordypning
1NORY-1TIC Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1NOR2-1TIC Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1KØ2-1TIC Kroppsøving, Vg1
1ENG3-1TIC Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
1MAP3-1TIC Matematikk 1P-Y
1NAT2-1TIC Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
1TTJ5-1TIC Tekniske tjenester
1PRO7-1TIC Produksjon
1DOK5-1TIC Dokumentasjon og kvalitet
1PRF6-1TIC Prosjekt til fordypning
1MAP3-1TLA Matematikk 1P-Y
1NOR2-1TLA Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
1KØ2-1TLA Kroppsøving, Vg1
1KOS5-1TLA Kommunikasjon og samhandling
1HFA7-1TLA Helsefremmende arbeid
1YRK5-1TLA Yrkesutøvelse
2AU12-2AUA Automatiseringssystemer
2ELS5-2AUA Elenergisystemer
2PRF9-2AUA Prosjekt til fordypning
1SAM3-2AUEL Samfunnsfag
2ENY2-2AUEL Engelsk Vg2 YF
2KØ2-2AUEL Kroppsøving, Vg2
2NOMY-2AUEL Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
2NOR2-2AUEL Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2YRK7-2BAA Yrkesutøvelse
2KOS5-2BAA Kommunikasjon og samhandling
2HFA5-2BAA Helsefremmende arbeid
2PRF9-2BAA Prosjekt til fordypning
2NOR2-2BAHE Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2NOMY-2BAHE Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1SAM3-2BAHE Samfunnsfag
2KØ2-2BAHE Kroppsøving, Vg2
2ENY2-2BAHE Engelsk Vg2 YF
2BLB5-2BTA Bransjelære
2PB12-2BTA Produksjon
2PRF9-2BTA Prosjekt til fordypning
1SAM3-2BTKE Samfunnsfag
2NOMY-2BTKE Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
2ENY2-2BTKE Engelsk Vg2 YF
2NOR2-2BTKE Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2KØ2-2BTKE Kroppsøving, Vg2
2AUT5-2ELA Automatiseringssystemer
2ELS7-2ELA Elenergisystemer
2DEL5-2ELA Data- og elektronikksystemer
2PRF9-2ELA Prosjekt til fordypning
2YRK5-2HAA Yrkesutøvelse
2HEL7-2HAA Helsefremmende arbeid
2KSH5-2HAA Kommunikasjon og samhandling
2PRF9-2HAA Prosjekt til fordypning
2KØ2-2HAAB Kroppsøving, Vg2
2NOMY-2HAAB Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
2NOR2-2HAAB Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2ENY2-2HAAB Engelsk Vg2 YF
1SAM3-2HAAB Samfunnsfag
2KSH5-2HAB Kommunikasjon og samhandling
2HEL7-2HAB Helsefremmende arbeid
2YRK5-2HAB Yrkesutøvelse
2PRF9-2HAB Prosjekt til fordypning
2HFA7-2HEA Helsefremmende arbeid
2KSA5-2HEA Kommunikasjon og samhandling
2YRØ5-2HEA Yrkesutøvelse
2PRF9-2HEA Prosjekt til fordypning
2BLK5-2KEA Bransjelære
2PK12-2KEA Produksjon
2PRF9-2KEA Prosjekt til fordypning
2KV12-2KVA Kulde- og varmepumpesystemer
2EAS5-2KVA Elenergi- og automatiseringssystemer
2PRF9-2KVA Prosjekt til fordypning
2ENY2-2KVPI Engelsk Vg2 YF
2KØ2-2KVPI Kroppsøving, Vg2
2NOR2-2KVPI Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2NOMY-2KVPI Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
1SAM3-2KVPI Samfunnsfag
2PRO7-2PIA Produksjon
2DKP5-2PIA Dokumentasjon og kvalitet
2REP5-2PIA Reparasjon og vedlikehold
2PRF9-2PIA Prosjekt til fordypning
2ENY2-2SSA Engelsk Vg2 YF
1SAM3-2SSA Samfunnsfag
2NOR2-2SSA Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
2NOMY-2SSA Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
2KØ2-2SSA Kroppsøving, Vg2
2MAS6-2SSA Markedsføring og salg
2SIK5-2SSA Sikkerhet
2ØKA6-2SSA Økonomi og administrasjon
2PRF9-2SSA Prosjekt til fordypning
2KØ2-2STA Kroppsøving, Vg2
2HIS2-2STA Historie, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
2NOR4-2STA Norsk hovedmål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2NO4S-2STA Norsk sidemål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2NOM4-2STA Norsk, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
2HIS2-2STB Historie, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
2NOR4-2STB Norsk hovedmål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2NOM4-2STB Norsk, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
2NO4S-2STB Norsk sidemål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2KØ2-2STB Kroppsøving, Vg2
2KØ2-2STC Kroppsøving, Vg2
2NOM4-2STC Norsk, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
2NO4S-2STC Norsk sidemål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2NOR4-2STC Norsk hovedmål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2HIS2-2STC Historie, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
2NOM4-2STDF Norsk, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
2NOR4-2STDF Norsk hovedmål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
2HIS2-2STDF Historie Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
2KØ2-2STDF Kroppsøving, Vg2
2NO4S-2STDF Norsk sidemål, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
1SAM3-2STF Samfunnsfag
1GEO2-2STF Geografi
2TY14-2ST01 Tysk I + II 2. år
2TY24-2ST02 Tysk II - vg2
2TY24-2ST03 Tysk II - vg2
2FR24-2ST04 Fransk II - vg2
2SP24-2ST06 Spansk II -vg2
2BI15-2ST10 Biologi 1
2SOA5-2ST12 Sosiologi og sosialantropologi
2SOA5-2ST13 Sosiologi og sosialantropologi
2IEN5-2ST14 Internasjonal engelsk, skriftlig
2IENM-2ST14 Internasjonal engelsk, muntlig
2SØ15-2ST15 Samfunnsøkonomi 1
2IENM-2ST16 Internasjonal engelsk, muntlig
2IEN5-2ST16 Internasjonal engelsk, skriftlig
2TRF5-2ST17 Trykk og foto
2KJ15-2ST21 Kjemi 1
2HI15-2ST22 Historie og filosofi 1
2ML15-2ST23 Markedsføring og ledelse 1
2PS15-2ST24 Psykologi 1
2DOA5-2ST25 Design og arkitektur 2
2FY15-2ST31 Fysikk 1
2RE15-2ST32 Rettslære 1
2ØKS5-2ST34 Økonomistyring
2IEN5-2ST35 Internasjonal engelsk, skriftlig
2IENM-2ST35 Internasjonal engelsk, muntlig
2MATR-2ST41 Matematikk R1
2RE15-2ST42 Rettslære 1
2MATS-2ST43 Matematikk S1
2VIK5-2ST45 Visuelle kunstfag 2
2MATP-2ST51 Matematikk praktisk
2MATP-2ST52 Matematikk praktisk
2MATP-2ST53 Matematikk praktisk
2TEKX-2ST54 Teknologi og forskningslære X
3KØ2-3ATA Kroppsøving, Vg3
3YR15-3ATA Yrkesutøvelse
3HA13-3ATA Helsefremmende arbeid
3KOS5-3ATA Kommunikasjon og samhandling
3KØ2-3AUA Kroppsøving, Vg3
3MEK5-3AUA Mekanisk arbeid
3ELS5-3AUA Elenergisystemer
3AU23-3AUA Automatiseringssystemer
3MAP5-3PBA Matematikk praktisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram
3NORS-3PBA Norsk sidemål, Vg3 påbyging til generell studiekompetanse
3NORP-3PBA Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse,
1NAT3-3PBA Naturfag, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3NO6M-3PBA Norsk, Vg3 påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3KØ2-3PBA Kroppsøving, Vg3
3HIS5-3PBA Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3NORS-3PBB Norsk sidemål, Vg3 påbyging til generell studiekompetanse
3MAP5-3PBB Matematikk praktisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglege utdanningsprogram
3NORP-3PBB Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse,
1NAT3-3PBB Naturfag, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3HIS5-3PBB Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3KØ2-3PBB Kroppsøving, Vg3
3NO6M-3PBB Norsk, Vg3 påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3RELI-3STA Religion og etikk
3KØ2-3STA Kroppsøving, Vg3
3HIS4-3STA Historie, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
3NOR6-3STA Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6S-3STA Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6M-3STA Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3NO6S-3STB Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6M-3STB Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3HIS4-3STB Historie, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
3NOR6-3STB Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3RELI-3STB Religion og etikk
3KØ2-3STB Kroppsøving, Vg3
3NOR6-3STC Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6S-3STC Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6M-3STC Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3KØ2-3STC Kroppsøving, Vg3
3HIS4-3STC Historie, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
3RELI-3STC Religion og etikk
3NO6S-3STDF Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3NO6M-3STDF Norsk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbyging til generell studiekompetanse, muntlig
3KØ2-3STDF Kroppsøving, Vg3
3HIS4-3STDF Historie, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
3RELI-3STDF Religion og etikk
3NOR6-3STDF Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse,
3MAR2-3ST11 Matematikk R2
3MAS2-3ST12 Matematikk S2
3TY1+2-3ST16 Tysk I + II
3FR1+2-3ST17 Fransk I + II
3BI25-3ST21 Biologi 2
3SOK5-3ST22 Sosialkunnskap
3SOK5-3ST23 Sosialkunnskap
3SØ25-3ST24 Samfunnsøkonomi 2
3DOA5-3ST25 Design og arkitektur 3
3KJ25-3ST31 Kjemi 2
3HI25-3ST32 Historie og filosofi 2
3ML25-3ST33 Markedsføring og ledelse 2
2SENM-3ST34 Samfunnsfaglig engelsk, muntlig
2SEN5-3ST34 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig
3PS25-3ST35 Psykologi 2
3FY25-3ST41 Fysikk 2
3POM5-3ST42 Politikk og menneskerettigheter
3RE25-3ST43 Rettslære 2
2ELKM-3ST44 Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig
2ELK5-3ST44 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig
3VIK5-3ST45 Visuelle kunstfag 3