Om skolen / Ledelse

Ledelse

Publisert 26.10.2011 14:18,
Sist oppdatert 06.09.2017 08:28

Ringsaker videregående skole er organisert i avdelinger. Ledergruppa består av åtte personer som har felles ansvar for utvikling og oppfølging av skolens pedagogiske plattform, planer og satsingsområder.

 

Rektor Kjell Åge Bjørsrud

Assisterende rektor Grete Øksdahl 

 

 

Avdelingsledere

Avdelingsledernes viktigste arbeidsområder er pedagogisk ledelse og utvikling, personalledelse, budsjett, økonomi og oppfølging av planarbeid.  

Studiespesialisering og service og samferdsel Kristin Isabelle Ingelstad

Studiespesialisering  / Studieleder Arne Sørlien

Helse- og oppvekst, kroppsøving og formgiving :  Gry Lystad  

Håndverk og industrifag:  Jan Egil Stensli

Spesialpedagogikk: Lars Ottar Westerhaug

Kontor, kantine og renhold Guri Koht Sørum