Om skolen / Ledelse

Ledelse

Publisert 26.10.2011 14:18,
Sist oppdatert 20.01.2016 14:53

Ringsaker videregående skole er organisert i avdelinger. Ledergruppa består av åtte personer som har felles ansvar for utvikling og oppfølging av skolens pedagogiske plattform, planer og satsingsområder.

 

Rektor Eva Arnseth

Assisterende rektor Grete Øksdahl 

 

 

Avdelingsledere

Avdelingsledernes viktigste arbeidsområder er pedagogisk ledelse og utvikling, personalledelse, budsjett, økonomi og oppfølging av planarbeid.  

Studiespesialisering:  Inger Granli

Studiespesialisering og Service og samferdsel / Studieleder Arne Sørlien

Helse- og oppvekst, kroppsøving og formgiving :  Gry Lystad  

Håndverk og industrifag:  Jan Egil Stensli

Spesialpedagogikk: Lars Ottar Westerhaug

Kontor, kantine og renhold Guri Koht Sørum