Om skolen

Om skolen

Publisert 19.10.2011 13:11,
Sist oppdatert 02.05.2017 10:39

Ringsaker videregående skole er inne i en spennende byggeprosess og den «nye» Ringsaker videregående skole skal stå ferdig til skolestart 2017.

I byggeperioden har Elektrofag og Teknologi- og industriell produksjon midlertidige lokaler i Strandsagvegen 3 i Brumunddal. De alternative læringsarenaene «Finn din vei» og «Oasen» har egne lokaler i nærheten av skolen. Resten av virksomheten; Helse og oppvekstfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering med påbygg, samt hovedadministrasjonen, gjennomføres i gjenstående lokaler i Skolevegen 16, i Brumunddal. Bygg- og anleggsfag vil være i Moelv til ny skole står ferdig. Skolen har i underkant av 800 elever og vel 150 ansatte.

Når byggeprosjektet er ferdig, skal alle elever og ansatte samles i flotte nye og nyrenoverte lokaler i Skolevegen 16.

 

Skolens visjon er: «Vi utdanner morgendagens innlendinger».

Skolens kjerneverdier er: Respekt, vekst og samhold. Dette skal prege vår samhandling uansett rolle ved skolen. Den enkelte elev, individuelt og sosialt, lærer best og mest mulig ut fra egne forutsetninger hvis eleven opplever respekt og tillit i hverdagen. Respekt mellom skolens ansatte er essensielt for at ansatte skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Respekt skaper samhold, og i fellesskapet ligger troen på at alle kan lykkes og at alle kan lære- på sin måte. Samhold og respekt skaper vekst, både for elever, ansatte og skolen som helhet.

Vi skal være en god skole for alle. Vi legger vekt på at alle skal lære noe hver dag og ta ansvar både for egen læring og hele klassens læring. Vi har et høgt faglig ambisjonsnivå, og legger vekt på både faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Skolen deltar i flere utviklingsprosjekter. I år er hele skolen involvert i prosjektet «Læringsledelse» med fokus på «helhetlig vurdering». I flere år har vi vært knutepunktskole for «FYR» (fellesfag, yrkesretting og relevans) -satsingen i Hedmark. Aktiviteten er høy og det gir resultater! Entreprenørskapsaktiviteter som Gründercamp og Ungdomsbedrift er mye brukt.

Det er viktig for skolen å spille på lag med ressursene rundt oss. Mye av opplæringen skjer i samspill med næringslivet og institusjoner i nærmiljøet.

Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte, og vi er overbevist om at et godt samarbeid mellom skolens ansatte, elever og foresatte fremmer den enkeltes læring.

Elevundersøkelsen bekrefter at elevene trives på skolen. Elevråd, skolemiljøutvalg og folkehelsegruppa står på for at elevene skal ha det bra både som en del av læringsmiljøet og det sosiale miljøet. Skolen har absolutt nulltoleranse for rus og mobbing.