Lenker / Norsk

Norsk

Publisert 09.12.2011 09:47,
Sist oppdatert 12.12.2011 10:00

Generelle lenker

Project Runeberg Samling av nordisk litteratur lagt ut på Internett. 

 

Særemne

Forslag til tema/bøker Stavanger biblioteks liste med forslag til tema og romaner som et særemne kan dreie seg om.

Forslag til særemne Deichmanske biblioteks tips til tema og bøker som kan brukes i særemne.