Lenker / Helse- og sosialfag

Helse- og sosialfag

Publisert 09.12.2011 09:47,
Sist oppdatert 12.12.2011 08:41

Generelle lenker

Nasjonalt folkehelseinstitutt Oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smittevern, psykisk helse, rettstoksikologi og rusmiddelforskning. 

HelsetilsynetStatlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene.

Institutt for samfunnsmedisinske fag

Hus og helse - kompendiet

Medisinsk bibliotek - Ullevål universitetssykehus

Helsenytt for alle

Helsenett

Doktor Online

Tidsskrift for den norske lægeforening

Oslo studentenes idrettsklubb - orientering

Artikler om skader m. m. SSB - Helsestatistikk 

 

Tema: Funksjonshemninger og deres organisasjoner

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Unge funksjonshemmede
Norges Handikapforbund
Hørselhemmedes Landsforbund
Norges blindeforbund - synshemmedes organisasjon                                                                                                                                                    ADHD Norge
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Norsk Tourette Forening
Frambu-Senter for sjeldne funksjonshemninger
Foreningen for søvnsykdommer
Norsk Interesseforening for Stamme
Dysleksiforbundet
Norsk forbund for utviklingshemmede
LUPE - Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Mental Helse Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Angstringen
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser 

Norges Astma- og Allergiforbund
Norsk Cøliakiforening

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Foreningen for hjertesyke barn

Pasientforeninger 
 
 

Tema: Flerkulturelt samfunn

Dokumentasjon over det flerkulturelle Norge                                                                                                                                                                   Utrop.no
Far Vel - Livets slutt i det flerkulturelle Norge

Flerkulturell forståelse / Thomas Hylland Eriksen, bok digitalt
Kun kap. 3  Identitet

Det flerkulturelle Norge

 

Tema: Religioner

Religions
KRL-nett.no
Encyclopedia of Religion and Society
Verdensreligionene
Interaktiv lærebok i KRL-faget
Religioner i Afrika
African traditional religion
Religion.dk
The Internet Sacred Text Archive

 

Hinduismen

Hindu.dk
Indian Mythology
Hinduismen - den frie religionen

 

Buddhismen

Buddhisme
Buddhistforbundet

 

Kristendommen
Kristendom og andre religioner
Møtepunkt himmel og jord

Jødedommen

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Jewish virtual library

 

Bahai

The Bahá'ís
Wikipedia

 

Human-Etisk Forbund
Nettside
Wikipedia

 

Islam
Store norske leksikon

 

Sikhisme
Wikipedia
Store norske leksikon
The Sikhism Home Page

 

Pinsevenner
Pinsebevegelsen i Norge
Wikipedia

 

Smiths venner
Store norske leksikon
Wikipedia

 

Jehovas vitner

Store norske leksikon
En presentasjon av Jehovas vitner
Jehovas vitners offisielle nettsted

 

Mormonere
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Wikipedia

 

Konfucianisme
Wikipedia
Store norske leksikon

 

Taoisme
Wikipedia
Store norske leksikon

 

Uke 10: Tema etikk / smitte / helsetjenester

Etikk
KS Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester (pdf)
Store medisinske leksikon : Etikk
Wikipedia : Etikk

 

Samfunnshygiene
Store norske leksikon
Folkehelseinstituttet

Smitte
Folkehelseinstituttet : smittevernboka

Smittekjeden
NDLA.no : Smittekjeden

Gyldendal : Smittekjeden

 

Vaksine

Cappelen : Helse- og sosialfag

Store medisinske leksikon : Vaksine

Folkehelseinstituttet: Vaksine

Wikipedia : Vaksine

Nysgjerrigper.no : Supervaksine

 

Immunforsvaret
Store medisinske leksikon : Immunsystemet

Wikipedia : Immunforsvar

Forskning.no : Immunforsvaret

Norsk helseinformatikk : Immunsystemet

 

Epidemi og pandemi
Store norske leksikon : Epidemi

Store norske leksikon : Pandemi

Wikipedia : Epidemi

Wikipedia : Pandemi

Regjeringen.no : NOU 2000:24 : Et sårbart samfunn

Pandemi.no

Folkehelseinstituttet : Pandemisk influensa

 

Nye sykdommer
Wikipedia : Livsstilsykdommer

 

Helsetjenester i kommunene
Norge.no : Kommunehelsetjeneste

Regjeringen.no : Helse- og omsorgstjenester i kommunene

(Se flere lenker under Tema: Influensa / Immunforsvaret lenger ned på siden)

 

Tema: Arbeidsmiljø / HMS
Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet - HMS

Arbeidstilsynet - Ergonomi

Arbeidstilsynet - Tvisteløsningsnemda

Arbeidstilsynet - Verneombud

Arbeidstilsynet - Arbeidsmiljø: Dagens situasjon

Arbeidstilsynet - Regelverk

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Den norske arbeidsmiljøsiden

Arbeids - og inkluderingsdepartementet - Arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøsenteret

HMS-portalen

HMS-portalen (Universitetet i Bergen)

Psykososialt arbeidsmiljø (Universitetet i Bergen) 

HMSonline

Statistisk sentralbyrå - Levekårsundersøkelse arbeidsmiljø (2006)

 

Tema: Samspill
Samarbeid
Grupper - Wikipedia

Holdninger, verdier og menneskesyn
Holdninger verdier og menneskesyn
Verdier
Menneskerettighetene
Etikk - Wikipedia
Etikk - Store norske leksikon

 

Kommunikasjon
Kommunikasjonsprosessen
Kommunikasjon - Wikipedia
Kommunikasjon - Store norske leksikon

 

Kultur
Kultur - Wikipedia
Kultur - Store norske leksikon

 

Selvbilde
Selvbilde - Wikipedia

Mobbing
Arbeidstilsynet
ung.no

 

Tema: Arbeid med barn

Barneombudets temasider  Temasider om barn og ungdom: Mobbing, skolemåltid, rettighetsarbeid m.m. 

Opplæringsloven  Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen. 

Ung.no Nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Elevsiden.no  Informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i SFO og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Artikler om ulike psykologiske og pedagogiske temaer. 

Skolematens Venner Artikler om barn/unge og kosthold 

Helsetilsynet  Rapport fra tilsyn med skolehelsetjenesten i Ringsaker (2000). 

Forebygging.no/skole  Artikkel om skolehelsetjeneste/helsestasjon. Nettstedet har en fyldig lenkesamling. 

 

Tema: Ambulansefag

Yrke

Jobbfeber (klikk på yrke "Ambulansearbeider")

Ambulansearbeider.no

Ambulansearbeider, lenkesamling
Ambulanse-Norge 

Førstehjelp

Bre og fjell

Førstehjelpstemaer

Wikipedia: First-aid 

Legemidler

Legemiddelhåndboka

Felleskatalogen 

Kjøreteknikk
Veitrafikkloven

Statens vegvesen 

 

Tema: Farmasitekniker

Yrke
Jobbfeber (klikk på yrke "Farmasitekniker")

Yrker i Apotek 

Organisasjoner
Apotekforeningen

Farmasiforbundet

Farmasihistorie
Apotek, Wikipedia

Apotek, Store norske leksikon

Farmasihistorie Legemidler
Legemiddel, Wikipedia
Legemiddelhåndboka
Felleskatalogen                                                                                                                                                                                                       Statens legemiddelverk

 

Tema: Yrke og utdanning

Utdanning.no Portal som samler nettressurser om utdanning i Norge 

Jobbfeber.no Veiviser til yrke og utdanning 

Studieguiden Informasjon om studier i Norge og utlandet 

Vilbli.no Videregående opplæring  

Helse- og sosialfag Informasjonsportal for Helse- og sosialfag.  

 

Tema: Rusmidler

Alkohol
Folkehelseinstituttet

Andre rusmidler enn alkohol
Folkehelseinstituttet

Tiltak for rusmiddelbrukere
Helsenett

Narkotika
Wikipedia

Rusmisbruk
Wikipedia. Engelsk.

Elisad Gateway
Internasjonal fagportal innen rusmisbruk. Engelsk.

Fmr.no - temasider
Forbundet Mot Rusgift

SIRUS
Statens institutt for rusmiddelforskning

Tema: Rusmidler
Sosial- og helsedirektoratet

Forebygging.no
Kunnskapsbase for rusforebyggende arbeid

Alkohol Narkotika Tobakk
Prosjektoppgave, Høgskolen i Volda

Mind over Matter
Nettstedet viser hvordan hjernen reagerer på ulike rusmidler. Engelsk.

NarkotikaDatabasen
Opplysninger om forskjellige stoffer, statistikk m.m. Dansk.

 

Tema: Influensa / Immunforsvaret

Influensa - en oversikt
Helsenett.no

Influensa
Folkehelseinstituttet

Influenza
Wikipedia.com, engelsk

Influensa
Wikipedia, norsk

Flu (Influenza)
MedicineNet.com, engelsk

What is the Flu?
Howstuffworks.com, engelsk

Immune system
Wikipedia, engelsk

Immunforsvar
Wikipedia, norsk

How your Immune System works
Howstuffworks.com, engelsk

Immunforsvaret
Forskning.no