Lenker

Lenker

Publisert 09.12.2011 09:24,
Sist oppdatert 13.12.2011 15:32

 

Skole og utdanning

Norgesglasset Geografisk inngang til utdanningssteder i Norge 

Utdanning.no Portal som samler nettressurser om utdanning i Norge 

Jobbfeber.no Veiviser til yrke og utdanning

Studieguiden Informasjon om studier i Norge og utlandet 

Vilbli.no Videregående opplæring 

Ploteus Portal til læring og utdanning i Europa 

Lånekassen Økonomisk støtte til utdanning 

VIGO Søkesiden for videregående opplæring

 

Pedagogikk

Diverse
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Forskrift til opplæringslova 

Nyttige

Læreplaner Kunnskapsløftet

Statped