Hospitanter


Hospitanter

Elevene Tordar og Mali fra vg2 automasjon ved Nord-Østerdal videregående skole hospiterer hos oss i tre dager denne uka.

Hospitanter

Vg2 automasjon har bare to elever på Nord-Østerdal videregående skole, og neste år blir disse elevene elever hos oss. Tordar og Mali er hospitanter i tre dager på skolen vår som del av det nære samarbeidet automasjon har mellom skolene. Ved å hospitere blir de også bedre kjent med elevene de skal gå i klasse med neste år. 

Mali, Luis og Tordar

Mali, Luis og Tordar