Hadia Tajik


Hadia Tajik

Arbeiderpartiets nestleder kom på besøk for å engasjere elevene i politiske spørsmål. 

Hadia Tajik

Fokuset var på viktigheten med å bruke stemmeretten sin og velge det partiet man er mest enig med og ikke minst hva som kan gjøres for at flere unge skal engasjere seg i politiske spørsmål.

Auditoriet ble fylt til randen og det var mange som måtte sitte i trappene fordi det var helt fullt.

Hadia Tajik

Hadia var meget imponert over elevenes engasjement og kommenterte at det var så mange utrolig gode og relevante spørsmål som kom fra salen.

Elevene hadde spesielt spørsmål rundt dette med fraværsregelen, studielån og stipend, hva som kan gjøres mot mobbing og tilbud om skolebuss – og i tillegg kom det meget gode spørsmål rundt flykningers mulighet for statsborgerskap og oppholdstillatelse, hvordan Norsk ruspolitikk er, om utredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Hadia Tajik

Hele følget uttalte at dette ble et meget godt besøk og skrøt av Ringsaker Videregående skole for gjennomføringen av opplegget

Skolen tar gjerne imot flere politikere som kan komme og snakke slik direkte med elevene våre.