Eidsvoll


Eidsvoll

3ST besøkte Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge, som er en opplevelsesrik læringsarena, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Eidsvoll

Eidsvollsbygningen som arena for landets første politiske møte, og som stedet der eidsvollsmennene gjennom diskusjoner og motsetninger samlet seg om å gi landet en grunnlov, er en kilde for kunnskap og refleksjon. Elevene fra RVS fikk omvisning av kunnskapsrike formidlere og satt igjen med stort faglig utbytte etter besøket.

Eidsvoll

Eidsvoll