Den vanskelige samtalen


Den vanskelige samtalen

Liv Jerven og Arne Westby ved Distriktspsykiatrisk senter Hamar (DPS) besøkte elever i faget Psykologi for å snakke om hvordan de kommuniserer med mennesker i en krisesituasjon.

Arne og Liv

Situasjoner hvor man har «den vanskelige samtalen» kan utspille seg svært forskjellig, og det er ikke alltid et fasitsvar på hva pasienten trenger. For å jobbe som psykiatriske sykepleiere og med krisehåndtering vektlegger de medmenneskelig og nestekjærlighet som viktige egenskaper. 

Arne og Liv