Bry deg


Bry deg

Det har i dag vært "Bry deg"-foredrag for alle avgangselever ved skolen, med besøk av Lions, politi, Ungdomskontakten og helsesøstre.

Bry deg

Politiet gikk blant annet gjennom konsekvenser med deling av seksualisert materiale, lovverk, rulleblad, bøter, fengselstraff og politiattester. De kom med mange avskrekkende eksempler over hva som kan skje med både den som deler og den som blir offeret for denne delingen. Et viktig budskap er å respektere seg selv og å respektere andre. 

Politiet

Marianne Ihle

Marianne Ihle fra Ungdomskontakten i Ringsaker snakket om tidlig intervensjon for unge med rusproblemer.

Helsesøstre Ingeborg og Hilde

Skolens helsesøstre tok opp andre alvorlige temaer som voldtekt, da spesielt forbundet med fest og rus, og viste kortfilmen #ikkegreit i forbindelse med dette. De informerte også om smittsom hjernehinnebetennelse som alle på skolen får tilbud om å ta vaksine mot. 

Helsesøstre Ingeborg og Hilde

Rektor Kjell Åge

Rektor Kjell Åge Bjørsrud takket for foredraget.