Besøk fra Forsvaret


Besøk fra Forsvaret

Tirsdag 13.02 fikk vi besøk fra Forsvaret som informerte om muligheten for læreplasser. Major Bjørn N. Jacobsen informerte om førstegangstjenesten og læreplassmulighetene innen Forsvaret, og med seg hadde han to tidligere elever fra Ringsaker VGS som er lærlinger.

Besøk fra forsvaret

Nina Mari Nordholm Andersen er sivil lærling på Hamar og Martin Tangen Tofastrud er militær lærling på Terningmoen, Elverum. Begge lærlingene fortalte litt om sin tid og hverdag som lærlinger.

Besøk fra forsvaret

Søkefristen for læreplasser i Forsvaret er 15.februar

Besøk fra forsvaret