Besøk fra Belgia uke 9


Besøk fra Belgia uke 9

Denne uken har vi hatt gjenvisitt fra vår partnerskole i Belgia og jobbet videre med prosjektet om globale utfordringer.

Besøk fra Belgia uke 9

Det ble en spennende og innholdsrik uke. Vi har vært på Energisenteret på Hunderfossen, besøkt Lillehammer, samt hatt en ekskursjon til Oslo med besøk på Nobels fredssenter. På skolen har vi jobbet med ulike temaer under globale utfordringer: Fattigdom, overvåkning, energiressurser og atomvåpenstater. Elevene har vært veldig engasjerte og har lært mye. På kveldstid har de norske og belgiske elevene drevet mange felles aktiviteter; akt på kjelker, reball, noen fikk prøve sparktur og noen fikk prøve seg på ski. Det var en kald uke, men belgierne var veldig fornøyde med det flotte vinterværet og at vi hadde masse snø.

Besøk fra Belgia

Besøk fra Belgia

Besøk fra Belgia

Besøk fra Belgia

Besøk fra Belgia

Besøk fra Belgia