Besøk av psykolog


Besøk av psykolog

Psykologspesialist Ola Houmb besøkte elevene med valgfag Psykologi 2 for å gi dem en innføring i temaet psykiske vansker og lidelser.

Ola Houmb

Ola Houmb jobber til daglig på BUP på Sanderud. I forelesningen brukte han pasienthistorier for å illustrere hvordan ulike psykiske lidelser kan gi utslag hos den som er syk.

Ola Houmb

Ola Houmb