Besøk av Karin Andersen


Besøk av Karin Andersen

Hun snakket engasjert om menneskerettigheter som bærebjelken for all politikk. Hun svarte også på spørsmål fra elevene om alt fra hverdagen som politiker til klimapolitikk, rovdyr og fordeling.

Besøk av Karin Andersen

Fredag 16. februar fikk Politikk og menneskerettigheter besøk av stortingspolitiker Karin Andersen. Hun har vært stortingsrepresentant siden 1997, og snakket engasjert om menneskerettigheter som bærebjelken for all politikk. Hun svarte også på spørsmål fra elevene om alt fra hverdagen som politiker til klimapolitikk, rovdyr og fordeling.

Karin Andersen